جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.net 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.ir 1 150,000 ریال 150,000 ریال 150,000 ریال
.org 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.info 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.biz 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.eu 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.us 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.co.uk 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.org.uk 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.ws 1 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2,500,000 ریال
.name 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.in 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.ca 1 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.es 1 1,750,000 ریال 1,750,000 ریال 1,750,000 ریال
.tel 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.mobi 1 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.cc 1 2,900,000 ریال 2,900,000 ریال 2,900,000 ریال
.bz 1 2,300,000 ریال 2,300,000 ریال 2,300,000 ریال
.me 1 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
.tv 1 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.co 1 1,190,000 ریال 1,190,000 ریال 1,190,000 ریال
.asia 1 1,250,000 ریال 1,250,000 ریال 1,250,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution