پلان های میزبانی حرفه ای

هاست حرفه ای شیشه ای
 • 500 MB فضای میزبانی
 • 10 GB پهنای باند
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 15 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 15% حد مجاز رم
 • 10% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست حرفه ای برنزی
 • 1000 MB فضای میزبانی
 • 15 GB پهنای باند
 • 1 تعداد دیتابیس
 • 60 اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 15% حد مجاز رم
 • 10% حد مجاز پردازنده
 • 1 هسته پردازنده
هاست حرفه ای نقره ای
 • 2000 MB فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • 20 تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 15% حد مجاز رم
 • 10% حد مجاز پردازنده
 • 2 هسته پردازنده
هاست حرفه ای طلایی
 • 5000 MB فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 20% حد مجاز رم
 • 15% حد مجاز پردازنده
 • 2 هسته پردازنده
هاست حرفه ای تندیس
 • 10000 MB فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • - دامنه افزوده
 • 25% حد مجاز رم
 • 15% حد مجاز پردازنده
 • 3 هسته پردازنده